Amply Main Đánh Show

Amply Main Đánh Show Sự Kiện
Main 3 Kênh GHS 3K-S20.8
6.500.000
Mã: 3K-S20.8
Còn hàng
Main GHS 9900 3U Nguồn Xung
8.000
Mã: GHS SW 9900 3U
Còn hàng
Main đẩy 4k Ktpro KT41800 1600W/ 1CH x 4 Class-H
13.500.000
Mã: KT41800
Còn hàng
Board Công Suất Active Có DSP XTRA
Mã: Board Active DSP XTRA
Còn hàng
Cục Đẩy Công Suất Main XTRA X4
17.500.000
Mã: Xtra X4
Còn hàng
Main GHS M4.8
6.490.000
Mã: GHS M4.8
Còn hàng
Main Công Suất GHS NX-2400
3.500.000
Mã: GHS NX-2400
Còn hàng
Bo Mạch LOA SUB 1000w
1.450.000
Mã: BL 2400 1000w
Còn hàng
Main DETON DM1300
Mã: DETON DM1300
Hết hàng