Micro Gắn Bề Mặt

Micro gắn trên các bề mặt tường, đặt trên mặt bàn, trần nhà, sàn sân khấu...v..v...
Micro AKG C547 BL
10.970.000
Mã: C547 BL
Còn hàng
Micro AKG PCC160
11.210.000
Mã: PCC160
Còn hàng
Micro AKG PCC170
10.720.000
Mã: PCC170
Còn hàng
Micro AKG PCC130
9.740.000
Mã: PCC130
Còn hàng
Micro AKG MB4
6.090.000
Mã: MB4
Còn hàng
Micro AKG PZM30 D
12.920.000
Mã: PZM30 D
Còn hàng
Micro AKG CBL99
3.650.000
Mã: CBL99
Còn hàng
Micro AKG C562 CM
6.090.000
Mã: C562 CM
Còn hàng
Micro AKG PZM11 LL WR
5.850.000
Mã: PZM11 LL WR
Còn hàng
Micro AKG MB3
6.580.000
Mã: MB3
Còn hàng
Micro AKG PZM11
3.900.000
Mã: PZM11
Còn hàng
Micro AKG CBL410 PCC
3.160.000
Mã: CBL410 PCC
Còn hàng
 1  2   Tiếp  Cuối