Thông tin thanh toán

Cảm ơn bạn mua hàng !

Đây là tất cả ngân hàng nhận thanh toán. Chủ tài khoản: Võ Anh Tuấn. Nếu bạn chuyển khoản hãy ghi nội dung kèm số điện thoại để chúng tôi có thể kiểm tra thanh toán!

Thanh toán qua ZaloPay

zalopay
 

Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

MB Bank

Ngân hàng Quân Đội (MB BANK)
Số tài khoản: 0919097207
Chủ tài khoản: Võ Anh Tuấn


Pertect Money

USD Perfect Money Wallet
Account Number: U12463945
Account Holder: Tuan DavidPAYPAL

Paypal Account
https://paypal.me/TuanDavid
TUAN VO ANH