DSP Controller Crossover

Cốt Số, cốt cơ, controller điều chỉnh âm thanh
Cốt Số Ashly Protea 4.8SP
6.000.000
Mã: Ashly Protea 4.8SP
Còn hàng
Crossover DBX 223XS Cốt Cơ
6.300.000
Mã: 223XS
Còn hàng
DCX2496LE Bộ Crossover số Behringer
8.260.000
Mã: DCX2496LE
Còn hàng
DCX2496 Bộ Crossover số Behringer
9.030.000
Mã: DCX2496
Còn hàng
DBX DRIVERACK 260 Bộ Cốt Số xử lý tín hiệu âm thanh  (Chính Hãng)
21.700.000
Mã: DriveRack 260 Chính Hãng
Còn hàng
Cốt Cơ Crossover Behringer Cx3400 V2
3.740.000
Mã: CX3400 V2
Còn hàng