Không Dây Cầm Tay

Micro các loại cho sự kiện, gia đình và hội họp
Micro JBT K900F
3.850.000
Mã: K900F
Còn hàng
Micro Shure UGX23 Loại 1
2.000.000
Mã: UGX23
Còn hàng
Micro KT Acoustic X5
4.500.000
Mã: KT Acoustic X5
Còn hàng
Micro Không Dây Shure UR18D
3.900.000
Mã: UR18D
Còn hàng
Micro JBT ACOUSTIC J-800pro
Mã: J 800pro
Còn hàng
Micro  SoundMix 599-PRO II
4.200.000
Mã: 599-PRO II
Còn hàng
MICRO AMG KM-ONE
5.500.000
Mã: KM-ONE
Còn hàng
Micro Egle H9
5.200.000
Mã: Egle H9
Còn hàng