DBX

Crossover DBX 223XL Cốt Cơ
1.350.000
Mã: 223XL
Còn hàng
DBX 1215 Equalizer  Lọc Xì
10.000.000
Mã: 1215
Còn hàng
Crossover DBX 223XS Cốt Cơ
6.300.000
Mã: 223XS
Còn hàng
Equalizer DBX 131S, Lọc Xì DBX 131S
5.600.000
Mã: 131S
Còn hàng
Equalizer DBX 215S, Lọc Xì DBX 215S
5.600.000
Mã: 215S
Còn hàng
Equalizer DBX 231S, Lọc Xì DBX 231S
7.000.000
Mã: 231S
Còn hàng
Chia Nguồn DBX-SR-328
1.450.000
Mã: SR-328
Còn hàng
DBX DRIVERACK 260 Bộ Cốt Số xử lý tín hiệu âm thanh  (Chính Hãng)
21.700.000
Mã: DriveRack 260 Chính Hãng
Còn hàng