LOA

Loa là thiết bị dùng để phát ra âm thanh phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí của con người.