Digital Midas

Các loại mixer kỹ thuật số của hãng Midas
Bộ Trộn Âm Thanh-Digital Mixer Midas MR12
11.500.000
Mã: MR12
Còn hàng
Bộ Trộn Âm Thanh Digital Mixer Midas MR18
18.370.000
Mã: MR18
Còn hàng
Bàn Trộn Âm Thanh - Digital Mixer Midas M32R Live
63.560.000
Mã: M32R Live
Còn hàng
Bộ Trộn Âm Thanh - Digital Mixer Midas M32C
27.550.000
Mã: M32C
Còn hàng
Bàn Trộn Âm Thanh - Digital Mixer Midas M32 Live
91.250.000
Mã: M32 Live
Còn hàng
DL153 Stage Box 16 Input 8 Output Midas
50.750.000
Mã: DL153
Còn hàng
Bàn Trộn Kỹ Thuật Số Mixer Midas PRO X-CC-TP
835.530.000
Mã: PRO X-CC-TP
Còn hàng
HD96-24-CC-TP Digital Mixer Midas
834.780.000
Mã: HD96-24-CC-TP
Còn hàng
Bàn Trộn Kỹ Thuật Số Mixer Midas PRO X-CC-IP
792.050.000
Mã: PRO X-CC-IP
Còn hàng
Bàn Trộn Âm Thanh - Digital Mixer Midas PRO2C-CC-TP
397.050.000
Mã: PRO2C-CC-TP
Còn hàng
BÀN TRỘN ÂM THANH - DIGITAL MIXER MIDAS PRO2-CC-IP
442.880.000
Mã: PRO2-CC-IP
Còn hàng
BÀN TRỘN ÂM THANH - DIGITAL MIXER MIDAS PRO2-CC-TP
468.570.000
Mã: PRO2-CC-TP
Còn hàng
 1  2  3   Tiếp  Cuối