Digital Midas

Các loại mixer kỹ thuật số của hãng Midas
Bộ Trộn Âm Thanh-Digital Mixer Midas MR12
12.200.000
Mã: MR12
Còn hàng
Bộ Trộn Âm Thanh Digital Mixer Midas MR18
18.000.000
Mã: MR18
Còn hàng
Bàn Trộn Âm Thanh - Digital Mixer Midas M32R Live
58.980.000
Mã: M32R Live
Còn hàng
Bộ Trộn Âm Thanh - Digital Mixer Midas M32C
28.180.000
Mã: M32C
Còn hàng
Bàn Trộn Âm Thanh - Digital Mixer Midas M32 Live
83.980.000
Mã: M32 Live
Còn hàng
DL153 Stage Box 16 Input 8 Output Midas
47.070.000
Mã: DL153
Còn hàng
Bàn Trộn Kỹ Thuật Số Mixer Midas PRO X-CC-TP
774.600.000
Mã: PRO X-CC-TP
Còn hàng
HD96-24-CC-TP Digital Mixer Midas
774.070.000
Mã: HD96-24-CC-TP
Còn hàng
Bàn Trộn Kỹ Thuật Số Mixer Midas PRO X-CC-IP
734.350.000
Mã: PRO X-CC-IP
Còn hàng
Bàn Trộn Âm Thanh - Digital Mixer Midas PRO2C-CC-TP
368.090.000
Mã: PRO2C-CC-TP
Còn hàng
BÀN TRỘN ÂM THANH - DIGITAL MIXER MIDAS PRO2-CC-IP
410.640.000
Mã: PRO2-CC-IP
Còn hàng
BÀN TRỘN ÂM THANH - DIGITAL MIXER MIDAS PRO2-CC-TP
434.400.000
Mã: PRO2-CC-TP
Còn hàng
 1  2  3   Tiếp  Cuối