Micro Thu Âm

Micro thu âm cho stufio và nhu cầu ca hát tự thu âm
MICRO THU ÂM ASTON SPIRIT BLACK BUNDLE
11.220.000
Mã: SPIRIT BLACK BUNDLE
Còn hàng
BIGFOOT USB Microphones Behringer
2.890.000
Mã: BIGFOOT USB
Còn hàng
BU100 USB Microphones Behringer
1.670.000
Mã: BU100 USB
Còn hàng
C-1 Condenser Microphones Behringer
1.290.000
Mã: C-1
Còn hàng
B-1 Condenser Microphone Behringer
2.520.000
Mã: B-1
Còn hàng
B-2 PRO Microphone Thu Âm Behringer
3.630.000
Mã: B-2 PRO
Còn hàng
BX2020 Condenser Microphones Behringer
1.590.000
Mã: BX2020
Còn hàng
GoXLR MIC Dynamic Microphones TC Helicon
4.160.000
Mã: GoXLR MIC
Còn hàng
Micro Máy Ảnh Máy Quay Phim Behringer VIDEO MIC MS
1.670.000
Mã: VIDEO MIC MS
Còn hàng
BV4038 Micro USB Behringer
2.490.000
Mã: BV4038
Còn hàng
Micro Máy Ảnh Máy Quay Phim Behringer VIDEO MIC X1
1.390.000
Mã: VIDEO MIC X1
Còn hàng
 1  2  3  4   Tiếp  Cuối