XTRA

Board Chống Hú Xtra Dùng Cho Loa Kéo
Mã: Board Chống Hú Xtra
Còn hàng
Board Công Suất Active Có DSP XTRA
Mã: Board Active DSP XTRA
Còn hàng
Chống Hú Feedback Xtr 2.0
Mã: Xtr 2.0
Còn hàng
Chống Hú Feedback Xtr 2.0 Plus 4 Mic
Mã: Xtr 2.0 Plus 4 Mic
Còn hàng
Cục Đẩy Công Suất Main XTRA X4
17.500.000
Mã: Xtra X4
Còn hàng