Rack Midas

Bộ Chỉnh PreAmp, PEQ, COMP-LIMIT Rời cho micro tiếng hay
PARAMETRIC EQUALISER 512 V2 Signal Processors Equalizer Midas
5.080.000
Mã: PARAMETRIC EQUALISER 512 V2
Còn hàng
MICROPHONE PREAMPLIFIER 502 V2 Midas
6.050.000
Mã: MICROPHONE PREAMPLIFIER 502 V2
Còn hàng
COMPRESSOR LIMITER 522 V2 Midas
5.070.000
Mã: COMPRESSOR LIMITER 522 V2
Còn hàng
L10 Signal Processors Midas
7.530.000
Mã: L10
Còn hàng
L6 Rack Frames Midas
6.340.000
Mã: L6
Còn hàng