Preamp Micro

Preamp Micro
MIC300 Microphone Preamplifiers Behringer
1.980.000
Mã: MIC300
Còn hàng
MIC2200 V2 Microphone Preamplifiers Behringer
4.120.000
Mã: MIC2200 V2
Còn hàng
PS400 Power Supplies Behringer
790.000
Mã: PS400
Còn hàng
MICROPHONE PREAMPLIFIER 502 V2 Midas
6.190.000
Mã: MICROPHONE PREAMPLIFIER 502 V2
Còn hàng
Bộ Trộn 6 Input Micro AKG DMM6
48.730.000
Mã: DMM6
Còn hàng
Bộ Tăng Gain KLARK TEKNIK MIC BOOSTER CM-2
Mã: MIC BOOSTER CM-2
Còn hàng
Bộ Tăng Gain MIC BOOSTER CT 1 KLARK TEKNIK
Mã: MIC BOOSTER CT 1
Còn hàng
XL48 Microphone Preamplifiers Midas
26.850.000
Mã: XL48
Còn hàng