Preamp Micro

Preamp Micro
MIC300 Microphone Preamplifiers Behringer
2.090.000
Mã: MIC300
Còn hàng
MIC2200 V2 Microphone Preamplifiers Behringer
4.330.000
Mã: MIC2200 V2
Còn hàng
PS400 Power Supplies Behringer
840.000
Mã: PS400
Còn hàng
MICROPHONE PREAMPLIFIER 502 V2 Midas
6.520.000
Mã: MICROPHONE PREAMPLIFIER 502 V2
Còn hàng
Bộ Trộn 6 Input Micro AKG DMM6
48.730.000
Mã: DMM6
Còn hàng
Bộ Tăng Gain KLARK TEKNIK MIC BOOSTER CM-2
1.900.000
Mã: MIC BOOSTER CM-2
Còn hàng
Bộ Tăng Gain MIC BOOSTER CT 1 KLARK TEKNIK
1.260.000
Mã: MIC BOOSTER CT 1
Còn hàng
XL48 Microphone Preamplifiers Midas
28.280.000
Mã: XL48
Còn hàng