Micro Nhạc Cụ

Micro cho tiếp âm thanh các nhạc cụ
C112 Dynamic Microphones Behringer
1.720.000
Mã: C112
Còn hàng
Micro AKG C451 B
9.850.000
Mã: C451 B
Còn hàng
Micro AKG C1000S
3.970.000
Mã: C1000S
Còn hàng
Micro AKG C451 B Matched Pair Stereo Set
21.130.000
Mã: C451 B Matched Pair Stereo Set
Còn hàng
Micro AKG P170
2.560.000
Mã: P170
Còn hàng
Micro AKG D12 VR
12.580.000
Mã: D12 VR
Còn hàng
Micro AKG D112
5.530.000
Mã: D112
Còn hàng
Micro AKG D40
3.150.000
Mã: D40
Còn hàng
Micro AKG C411 PP
3.780.000
Mã: C411 PP
Còn hàng
Micro AKG C430 Cardioid
4.680.000
Mã: C430
Còn hàng
 1  2   Tiếp  Cuối